Zakończyliśmy z sukcesem cykl szkoleń dla JST dotyczących spółdzielni energetycznych

Od 21 września do 18 października 2022 r. jako Wykonawca Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zorganizowaliśmy dla przedstawicieli gmin wiejskich i miejsko-wiejskich bezpłatne szkolenia dotyczące zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko–wiejskich.

Fot. KOWR

Patronat Honorowy nad szkoleniami objął Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkania były otwierane przez:

  • Pana Rafała Romanowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Pana Waldemara Humięckiego, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zgodnie  z założeniami, szkolenia miały na celu udzielenie odpowiedzi na pytania:

  • Czym jest spółdzielnia energetyczna i jak ją założyć?
  • Czy gmina może stać się członkiem spółdzielni energetycznej?
  • Jakie korzyści dla gminy i społeczności lokalnej wynikają z założenia spółdzielni energetycznej?

fot. KOWR

W trakcie szkolenia uczestnicy mieli okazję uzyskać informacje na temat działalności spółdzielni energetycznych jako nowych podmiotów na polskim rynku energii oraz ich wpływu na możliwości rozwoju dla lokalnych samorządów, przedsiębiorstw, rolników i mieszkańców. Zapoznali się również z technicznymi aspektami funkcjonowania spółdzielni energetycznych w kontekście optymalizacji autokonsumpcji oraz przykładowym modelem spółdzielni energetycznej, a także korzyściami wynikającymi z jej funkcjonowania.

Szkolenia przeprowadziliśmy w każdym z 16 województw, a jego uczestnicy otrzymali dedykowane certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

Szkolenia w liczbach:

blisko 700 aktywnych uczestników

ponad 72 godziny prezentacji i dyskusji

blisko 170 pytań od uczestników od uczestników

Komunikat KOWR - TUTAJ