Aktualności

Data dodania: 2020-05-24

Urząd Miasta i Gminy w Serocku oraz Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego podjeły  współpracę merytoryczną mającą na celu rozwój energetyki obywatelskiej (obszary wiejskie i miejsko-wiejskie) z wykorzystaniem możiwości jakie dają Odnawialne Źródła Energii oraz z uwzglednieniem korzyści płynących dla społeczności lokalnych ze współpracy w ramach Spółdzielni Energetycznych w Polsce. 

Data dodania: 2020-05-22

Portal leonardo-energy.pl w swojej publikacji pt "90 mld euro rocznie w ramach tzw. pakietu naprawczego UE na inwestycje w sektorze nowoczesnego budownictwa", przytaczą naszą wypowiedż dot. potrzeb w zakresie nowoczesnych inwestycji w budownictwie.

Data dodania: 2020-05-18

Szeroko rozumiany sektor budownictwa, biorąc pod uwagę cały cykl życia budynków zużywa około 41% energii pierwotnej w Polsce oraz jest odpowiedzialny za emisję 38% dwutlenku węgla. Większość istniejących budynków ma standard energetyczny na poziomie dalekim od standardu energetycznego, który będzie obowiązał dla wszystkich nowych i remontowanych budynków od 2021 roku. Natomiast docelowym z punktu widzenia neutralności klimatycznej powinien być standard zeroemisyjny. 

Data dodania: 2020-05-15

Zagadnienia związane z transformacją naszej gospodarki, od początku działaności Stowarzyszenia (od 2006 r.) znajdują się  w obszarze naszych aktywności statutowych.

Z uwagi na ten fakt Zarząd w porozumieniu z Radą Programową podjał decyzję o aktywnym włączeniu się do badań w projekcie:

Data dodania: 2020-05-12
W dniu 12 maja skierowaliśmy do Ministerstwa Klimatu (Ministra Michała Kurtyki oraz Ministra Ireneusza Zyski) nasze Stanowisko dot. nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej wdrażającej dyrektywę o efektywności energetycznej z 2018 r. oraz wskazywanych poprzez media radykalnych propozycji dot. zmian w zakresie działania systemu Białych Certyfikatów w Polsce.
 
Biorąc od wielu lat aktywny ekspercki udział w zagadnieniach dot. efektywności energetycznej, m.in.:
 
Data dodania: 2020-04-27

Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich już w maju przygotowują wyjątkowe WEBINARIUM dot. wyzwań dla systemu energetycznego oraz energetyki 4.0.

Jednymi z poruszanych zagadnień będą m.in.:

  • Wyzwania dot. sieci elektroenergetycznych i możliwości ich stopniowego podporządkowywania logice sieci informatycznych.

Panelistą i gościem specjalnym naszego Webinarium będzie:

Data dodania: 2020-04-06

Minister Klimatu powołał Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki, który będzie organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw klimatu oraz energii.

Data dodania: 2020-03-26

Przekazujemy Państwu krótki opis potencjalnego wpływu Covid 19 na rynek EU ETS. Materiał opracowany przez zespół analityków z Londynu (REDSHAW), aby spróbować wyjaśnić potencjalny wpływ pandemii na EU ETS (ceny). 

Odpowiadają oni na trzy pytania:

Jak niskie mogą być ceny EUA?
Jak długo utrzymają się te niskie ceny?
Czy ceny EUA wzrosną?

Obecnie uważają, że:

Data dodania: 2020-03-26

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ma na celu wprowadzenie instrumentów w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na skuteczną walkę z COVID-19. Projekt zakłada dokonanie zmian w 14 ustawach.

Data dodania: 2020-03-23

 Działając na rzecz optymalizacji działalności, w tym również na obszarach wiejskich-sektora rolnego (OZE, cyfryzacja, efektywność energetyczna), udostępniamy Państwu link do ankiety „AgriSmart" na temat zrównoważonego rozwoju i umiejętności cyfrowych dla sektora rolnego.

Strony