Projekt edukacyjny - Świadomość młodzieży ze szkół średnich na temat kosztów funkcjonowania gospodarstw domowych

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia otrzymane do dnia 18 października, w sprawie warsztatów w ramach projektu:

 "Świadomość młodzieży ze szkół średnich na temat kosztów funkcjonowania gospodarstw domowych"

Projekt realizowany jest w ramach działań z zakresu edukacji ekonomicznej:

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z przyjętą zasadą kolejności zgłoszeń i po bezpośrdnim kontakcie z osobami zgłaszjącymi, informujemy, że warsztaty  odbędą się w poniższych placówkach:

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie w dniu 4.11.2021r, 
Zespół Szkół nr 3 we Włoszczowie w dniu 18.11.2021r.  
Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Błoniu w dniu 25.11.2021r.
 
Dziękujemy jednocześcnie pozostałym placówkom, które w wyznaczonym terminie zgłosiły chęć udziału:
 • I Liceum Ogólnokształcące im Mikołaja Kopernika w Parczewie
 • Zespół Szkól w Szczekocinach
 • Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu
 • Zespołu Szkół Technicznych w Olecku
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu
 • Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunt Augusta w Białymstoku
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży
 • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
 • Zespół Szkół Rolniczych w Piaskach
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu
 • Zespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie
 • Zespół Szkół Technicznych w Kolnie

Tym samym taka ilość zgłoszeń (w terminie oraz po jego upływie) z poszczególnych placówek skłonia nas do przedsięwzięcia kroków, celem rozszerzenia projektu realizowanego w ramach edukacji ekonomicznej NBP, umożliwiając jeszcze szerszą partycypację uczniów.

 

Cele szczegółowe projektu:

 • Rozwinięcie samodzielności, innowacyjności i przedsiębiorczości w kierunku przygotowania młodego pokolenia do zakładania i prowadzenia gospodarstw domowych w sposób odpowiedzialny i bezpieczny pod względem finansowym.
 • Wzrost świadomości  nauczycieli ze szkół średnich oraz decydentów i naukowców zajmujących się kwestiami edukacji ekonomicznej na temat stanu wiedzy uczniów szkół średnich o roli i znaczeniu kosztów związanych z funkcjonowaniem gospodarstw domowych dla funkcjonowania poszczególnych gospodarstw domowych jak i społeczeństwa i gospodarki.
 • Poprawa wiedzy na temat finansowych uwarunkowań funkcjonowania gospodarstw domowych i upowszechnienie wiedzy na temat podstawowych kosztów funkcjonowania polskich gospodarstw domowych wśród odbiorców projektu - nauczycieli i uczniów szkół średnich.