Środowisko i zielona transformacja - debata on-line Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach prac nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło prace nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050. Pierwszym ich etapem są debaty eksperckie i wysłuchania publiczne. 

Celem tych spotkań jest wsparcie procesu tworzenia KRK poprzez stworzenie miejsca dialogu społecznego i eksperckiego w dziedzinach warunkujących przyszły rozwój kraju. 

Już w dniu 8 października "on-line".