AREOPAG Energetyki Odnawialnej 2021 odbędzie się w dniu 9 grudnia

 
 
 
 
9 grudnia 2021, Warszawa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 
 
Polski rynek energii stoi przed kluczowymi wyzwaniami, które były szeroko dyskutowane na forach eksperckich i ostatecznie zostały ujęte w dokumencie pt. „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”. Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski” w dniu 2 lutego 2021 r. Po 12 latach od ustanowienia poprzedniej polityki, przyjęto nowy dokument strategiczny, wyznaczający kierunki rozwoju tego sektora.
 
Tym samym realizując poszczególne elementy PEP 2040, jako kraj musimy tworzyć optymalne środowisko (regulacyjne, inwestycje), które wpływając na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki, umożliwi przekształacanie naszego energy-mixu w stronę  energetyki korzystającej z zasobów odnawialnych.
 
Zakres merytoryczny tegorocznej konferencji, podobnie jak podczas poprzednich edycji został wypracowany m.in. z przedstawicielami Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii Ministerstwa Klimatu i Środowiska i obejmuje następujące zagadnienia m.in.:
 
  • Elastyczny system elektroenergetyczny, Optymalizacja możliwości przyłączeniowych instalacji OZE do sieci z wykorzystaniem komplementarności profili wytwarzania energii, Zarządzanie sieciami i wykorzystanie magazynowania energii, DSM.
  • Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału wykorzystania krajowego łańcucha dostaw oraz rozwoju przyszłych rynków dla polskich produktów i usług, 
     
  • Kierunki rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, będziemy na bieżąco śledzić pojawiające się informacje i dostosowywać działania do aktualnych wymogów i wprowadzanych obostrzeń. Wydarzenie odbedzie się w formule hybrydowej.

EDYCJA 2021

Poprzednie edycje 2018 -2020