Aktualności

Data dodania: 2014-01-08

14 lutego 2014 w sali konferencyjnej Polskiej Agencji Prasowej odbyła się debata "Wsparcie systemowe dla inwestycji w energetyce". Wydarzenie to objęte było honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki oraz Ministra Skarbu Państwa.

Poniżej znajdują się dodatkowe informacje oraz materiały z debaty.

Data dodania: 2013-12-16

Zapraszamy do udziału w sesji

pod Patronatem Merytorycznym Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

„Inwestycje w niskoemisyjną energetykę na obszarach wiejskich”

17 grudnia 2013 r. (wtorek), 10.45-12.15
VIII Forum Energetyczne w Sopocie
Sheraton Hotel Sopot, Conference Center
ul. Powstańców Warszawy 10, Sopot

Budowa Gospodarki Niskoemisyjnej to z jednej strony odpowiedź na wyzwania związane ze zmianą klimatu, z drugiej strony to kreowanie rozwoju gospodarczego w sposób zrównoważony. Koncentrując się na zagadnieniu rozwoju gospodarczego, kluczowe jest zbudowanie optymalnego modelu nowoczesnej i energooszczędnej gospodarki zorientowanej na innowacyjność i zdolnej do konkurencji na europejskim i globalnym rynku. Do tej pory w polskiej polityce energetycznej prezentowany był przede wszystkim punkt widzenia wielkich, często państwowych, korporacji, punkt widzenia, który bardzo często nie uwzględniał w założeniach specyficznych warunków panujących na terenach wiejskich. Tereny wiejskie stanowią ok. 93% obszaru Polski, zamieszkiwane są przez blisko 40% populacji, zatrudniają 12,8% ogółu zatrudnionych i generują 5% polskiego PKB (w tym 3% z rolnictwa). W Polsce są to zazwyczaj obszary o największym bezrobociu oraz o najsłabiej działającej infrastrukturze zaopatrzenia w energię. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może być szansą wyrównania warunków rozwoju, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Zróżnicowanie zasobów obszarów wiejskich stwarza szerokie możliwości kreowania innowacji, rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także działalności pozarolniczej.

Data dodania: 2013-10-10

Rozproszona Energetyka Jądrowa

Szansa dla Polski?

25 października 2013 (piątek), godz. 13.00

Data dodania: 2013-10-09

Dziękujemy za udział w debacie

Narodowa mapa ciepła
22 listopada 2013, godz. 11.00

Miejsce: ul. Słupecka 6, Warszawa (Redakcja Polityki)

Data dodania: 2013-08-06

Zaproszenie na debatę

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW ENERGII
gaz, energia elektryczna i cieplna

27 września 2013 (piątek), godz. 11.00
Miejsce: ul. Słupecka 6 (Redakcja Polityki),  Warszawa

Data dodania: 2013-07-19

SYSTEM CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ –
CO DALEJ Z INWESTYCJAMI

WARSZTATY DLA DZIENNIKARZY

18 lipca 2013 (czwartek)
godz. 14.00-17.00
Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8,Warszawa

Data dodania: 2013-05-16

Energetyka prosumencka – korzyści dla obywatela

14 czerwca 2013 r. (piątek), godz. 14.00 – 17.00
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, sala 208
Pl. Politechniki 1, Warszawa

Data dodania: 2013-05-13

DUO-DEBATA

A. Proinwestycyjna Modyfikacja Systemu Certyfikacji
B.
Przyszłość Współspalania Biomasy

24 MAJA 2013, godz. 10.00, Siedziba Tygodnika Polityka, Słupecka 6, Warszawa

Data dodania: 2013-05-09

IX międzynarodowa konferencja NEUF 2013
„Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę”

21 czerwca 2013 godz. 8:30, Ministerstwo Gospodarki, Sala pod Kopułą, pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

Już od dziewięciu lat organizujemy wydarzenia, których celem jest wypracowanie optymalnych rozwiązań dotyczących rozwoju polskiej energetyki i finansowania. Także i tym razem w imieniu Procesów Inwestycyjnych przy wsparciu Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Związku Banków Polskich mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejną z cyklu konferencję, która poświęcona będzie możliwościom inwestycyjnym w gospodarkę niskoemisyjną. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą energetyki jądrowej i konwencjonalnej, źródeł odnawialnych oraz efektywności energetycznej kraju. Omówione zostaną także prognozy i potrzeby polskiej energetyki do końca 2020 roku oraz potencjał inwestycyjny państwowych spółek energetycznych i polskiego sektora finansowego. Do udziału w konferencji zapraszamy wybitnych polityków, prezesów i członków zarządów instytucji finansowych oraz kierownictwo wiodących spółek energetycznych Europy.

Data dodania: 2013-04-15

Zaproszenie na debatę:

SMART GRIDS - wyzwania dla operatorów systemów dystrybucyjnych związane z zarządzaniem siecią w obliczu uruchomienia energetyki prosumenckiej (zarządzanie dynamiczne)

26 KWIETNIA (rozpoczęcie godz. 11.00), Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa

Strony