Sejm przyjął nowelizację ustawy o efektywności energetycznej

Na środowym posiedzeniu Sejmu (17 marca) została przyjęta nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej, teraz trafi ona do Senatu.

Kluczową zmianą wynikająca z przedmiotowego projektu jest objęcie systemem świadectw efektywności energetycznej przedsiębiorstw paliwowych wprowadzających do obrotu paliwa ciekłe do celów transportowych. Nałożenie na te podmioty obowiązku w zakresie realizacji określonego poziomu oszczędności energii wiązać się będzie z koniecznością realizacji przez te podmioty przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, umarzania odpowiedniej liczby tzw. „białych certyfikatów” lub uiszczania opłaty zastępczej w określonych warunkach.

Nowelizacja wprowadza dla właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych obowiązek zamontowania ciepłomierzy i wodomierzy zdalnego odczytu do 1 stycznia 2027 r. Oprócz tego dostawcy ciepła i gazu będą musieli informować odbiorców o ilości gazu i ciepła zużytego w poprzednim roku, analogicznie do obowiązków dostawców energii elektrycznej.

W nowelizacji została dodana możliwość rozliczania zobowiązań dotyczących oszczędności energii poprzez realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorców końcowych w ramach programów bezzwrotnych dofinansowań. Powstanie także centralny rejestr oszczędności energii finalnej, nad którym pieczę obejmie Instytut Ochrony Środowiska. W rejestrze znajdą się dane dotyczące m.in. zrealizowanych projektów efektywności energetycznej. Ma on ma uszczelnić system monitorowania i raportowania oszczędności energii powstałych z realizacji programów unijnych i krajowych.