Time Delay Approach to Renewable Energy in the Visegrad Group - dr Grzegorz Maśloch, dr Krzysztof Księżopolski

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją dot. wyzwań w zakresie transformacji energetycznej pt. "Time Delay Approach to Renewable Energy in the Visegrad Group", której autorami są: dr Grzegorz Maśloch (Członek Rady Programowej naszego Stowarzyszenia) oraz dr Krzysztof Księżopolski.

Artykuł został opublikowany w prestiżowym wydawnictwie Energies (ISSN 1996-1073; CODEN: ENERGA), który poświęcony jest badaniom naukowym, rozwojowi technologii, inżynierii oraz studiom z zakresu polityki i zarządzania.

  • Zmiany klimatyczne wymagają podjęcia działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych
  • Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej kładzie szczególny nacisk na rozwój energii odnawialnej, uważanej za podstawowy środek do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 2050.

więcej