Rosnące koszty energii, a efektywność energetyczna przedsiębiorstw

We czwartek, 15 kwietnia Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego wraz z Partnerem Statutowym - BGEC, zorganizowało specjalny warsztat dla członków Polskiego Towarzysztwa Gospodarczego. pt "Rosnące koszty energii, a efektywność energetyczna przedsiębiorstw".

Podczas warsztatu poruszane zostały takie elementy jak m.in:

  • zmiany w projekcie ustawy o efektywności energetycznej
  • ceny energii i paliw, oplata mocowa, ceny uprwanień do emisji CO2 
  • programy DSR
  • analiza projektów inwestycyjnych
  • pochodzenie energii ze źródeł odnawialnych i zwiększanie efektywności energetycznej
  • przyklaowe modernizacje.

Organizacje zainteresowane współpracą, prosimy o kontakt: biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl