Aktualności

Data dodania: 2019-05-14

W dniu 25 kweitnia Ministerstwo Energii uruchomiło proces konsultacji projektów rozporządzeń do ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,  które były prowadzone do dnia 10 maja 2019 r.

Data dodania: 2019-05-06

Konferencja/Webinar pt "Elektromobilność i wizjonerskie sposoby pozyskania energii"

31 maja w godz. 12.30 - 13.30, Międzynarodowe Centrum Kongresowo - Targowe/Ptak Warsaw Expo

debata odbywa się w ramach III Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej

 pod patronatem honorowym:

Data dodania: 2019-04-29

Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Przedsiebiorczości i Technologii, Urząd Patentowy RP, a także Pracodawcy RP oraz Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego - Patronami Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej w roku 2019.

Data dodania: 2019-04-11

W dniu 8 kwietnia w budynku Sejmu RP, odbyła się uroczysta inauguracja trzeciej edycji Konferencji EkoTrendy, której organizatorami w roku 2019 są:

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, TAURON, Akademia Górniczo Hutnicza, Doeko Group,
Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) oraz Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego

Data dodania: 2019-03-29

W dniu 28 marca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  nasze Stowarzyszenie zostało oficjalnie włączone do współpracy  
w zakresie zagadnień dot. efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, podczas organizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, IHAR oraz Polish Patato Federation - XXVI Krajowych Dni Ziemniaka.

PATRONAT HONOROWY:

Data dodania: 2019-02-20

Szanowni Państwo,

Jako wyróżnienie naszej wieloletniej aktywności w obszarze nowoczesnej i efektywnej gospodarki oraz współpracy zarówno z przedsiębiorstwami jak i środowiskiem naukowym, zostaliśmy zaproszeni do włączenia się do projetu pn "Polska Wystwa Gospodarcza".

Organizatorem tego projektu wystawienniczego jest Kancelaria Prezydenta RP, a jego celem jest m.in. prezentacja dorobku polskich firm poprzez prezentację ich kluczowych produktów.

Data dodania: 2019-01-16

Przedstawiamy opinię  Stowarzyszenia dot. projektu Polityki Energetycznej Polski 2040, którą skierowaliśmy w ramach konsultacji publicznych do Ministerstwa Energii. 

W opinii wskazaliśmy jakimi elementami (na bazie dotychczasowych implementacji Polityk Energetycznych) powinna się cechować PEP, a także odnieśliśmy się do obszarów dot. infrastruktury sieciowej, energetyki małoskalowej, magazynowania energii oraz oczywiście efektywności energetycznej.

Data dodania: 2018-12-12
Do niedawna ceny uprawnień do emisji CO2 utrzymywały się przez dłuższy czas na niskim poziomie a analiza ryzyka związana z możliwością wzrostu tych indeksów schodziła na dalszy plan. Ostatni rok pokazał jednak, że i ten rynek może być zaskakujący, ceny uprawnień wzrosły drastycznie, co może oznaczać znaczne zwiększenie kosztów wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła i przeniesienie ich na odbiorców końcowych.
Data dodania: 2018-12-06

Podmioty, które planują realizację inwestycji efektywnościowych i jeszcze przed jej rozpoczęciem przedłożą Prezesowi URE odpowiedni wniosek wraz z audytem efektywności energetycznej - korzystając z zapisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, uzyskują dla danego przedsięwzięcia certyfikaty bezterminowe, co oznacza że znajdą się w dużo lepszej sytuacji.

Szczegóły w załączonej analizie

Data dodania: 2018-11-08

W dniu 8 listopada 2018 podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego oraz Centrum Badawczym PAN - Konwersja Energii i Źródła Odnawialne, którego przedmiotem są wzajemne działania w obszarze nowoczesnej energetyki.

Strony