O transformacji regionu turoszowskiego podczas debaty "Wspólna przyszłość regionów górniczych położonych na trójstyku granic PL-CZ-DE, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO, ŚRODOWISKO"

W Bogatyni w dniu 9 lipca odbyła się debata zorganizowana przez PGE SA, której celem była dyskusja dot. wyzwań stojących przed samorządami, konieczność ponadgranicznej współpracy oraz stworzenia nowej wizji dla regionu i jego mieszkańców. 

Spotkanie wpisuje się w przygotowaną wcześniej przez Komitet Transformacji Turowa we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego strategię, a której najważniejsze zapisy przybliżane są na łamach lokalnych mediów (pow. Zgorzelec). Sama Strategia jak przypominamy została przekazana Radzie Ministrów i uspójniona z założeniami Komisji Europejskiej. Prace nad „Strategią zarządzania transformacją obszaru węglowego na pograniczu polsko - saksońskim w ramach projektu "Transition” prowadzone były równolegle na wielu płaszczyznach. Głównym jej autorem, na zlecenie Komitetu, było Stowarzyszenie na rzecz Efektywności  im. prof. Żmijewskiego. W skład szerokiego zespołu weszli przedstawicie lokalnych samorządów, organizacji non-profit, eksperci oraz reprezentanci środowisk gospodarczych, naukowych.

więcej