PSE SA objęły funkcję Operatora Informacji Rynku Energii i stworzą bazę informacji rynku energii w Polsce

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. objęły funkcję Operatora Informacji Rynku Energii

Za trzy lata spółka uruchomi nowoczesną bazę informacji obejmującą wszystkie podmioty działające na rynku energii elektrycznej.  Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE) - to nazwa przyszłego, informatycznego centrum gromadzącego i przechowującego w jednym miejscu m.in. dane techniczne i handlowe punktów poboru energii oraz wyniki pomiarów energii elektrycznej.

Rynek energii elektrycznej w Polsce obejmuje ponad 17 milionów odbiorców, a ich liczba stale rośnie. Dzięki wdrożeniu CSIRE uzyskają oni bezpłatny dostęp do swoich bieżących i historycznych danych m.in. dotyczących obowiązujących umów związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, wybranego sprzedawcy energii czy też ilości zużywanej lub produkowanej energii elektrycznej z dokładnością nawet do 15 minut.

"CSIRE będzie zarządzane przez niezależnego operatora, który będzie równoprawnie traktował wszystkich użytkowników systemu, zachowując przy tym transparentność. Wszystkie informacje będą na bieżąco aktualizowane, a system CSIRE i zgromadzone w nim dane będą dobrze chronione i udostępniane na przejrzystych zasadach tylko uprawnionym lub wskazanym przez klientów podmiotom" - wskazuje w komunikacie PSE S.A.