X KONFERENCJA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZARZĄDZANIU I FINANSACH NAUKA – BIZNES – SAMORZĄD

W dniu 24 czerwca w Częstochowie, odbędzie się dziesiąta edycja Konferencji "Zrownowazony rozwój...". W konferencji udział weźmie dr Grzegorz Maśloch - Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskigo, prezentując zagadnienia pt. "Odnawialne źródła energii jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich i ich spoleczności". Wśród klucziowych obszarów merytorycznych znajdą się m.in.

  • Perspektywy rozwoju regionalnego i lokalnego
  • Ekonomiczne i ekologiczne wyzwania zrównoważonego rozwoju

 

Dzialania realizowane w ramach inicjatywy pt. "Odnawialne Źródła Energii szansą rozwoju obszarów wiejskich i ich społeczności"