Wspólne stanowisko czołowych organizacji pozarządowych w sprawie energetyki prosumenckiej

Właśnie kończą się konsultacje społeczne rządowego projektu ustawy mającej m.in. w kilka miesięcy znacząco zmienić formułę "Prosumenta".

Ponieżej przedstawiamy wypracowane wspólnie stanowisko w tym zakresie przez:

  • Fundacja WWF Polska
  • Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV
  • Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego,
  • Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
  • Fundacja InstratFundacja Frank Bold
  • Polski Klub Ekologiczny oddział mazowiecki Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, prowadzący sekretariat ruchu Więcej Niż Energia

więcej