Przedstawiciele administracji rządowej oraz interesariusze sektora energetyki słonecznej w Polsce podpisali 16 grudnia 2021 r. porozumienie sektorowe

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki zostało zainicjowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a celem tej inicjatywy jest wspieranie rozwoju branży oraz maksymalizacja udziału krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych w łańcuchu dostaw.

Stronami Porozumienia są przedstawiciele administracji rządowej: Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Finansów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Edukacji i Nauki, Minister Aktywów Państwowych, Minister Rozwoju i Technologii, Minister Spraw Zagranicznych, a także przedstawiciele inwestorów, podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw dla sektora fotowoltaiki, organizacji otoczenia biznesu, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz przedstawiciele świata nauki.

Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego, jest także stroną Porozumienia

Podpisanie porozumienia przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia - Rafała Czaję