Udział gmin w powstawaniu obywatelskich inicjatyw wykorzystujących odnawialne źródła energii

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, serdecznie zapraszamy samorządy do udziału  w badaniu pt.: 

„Udział gmin w powstawaniu obywatelskich inicjatyw wykorzystujących odnawialne źródła energii”

              

Badanie realizowane jest niezwłocznie po publikacji Rozporządzenia ws. "dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych" i składać się będzie z dwóch etapów:

  • badania ankietowanego skierowanego do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce
  • wywiadów z wybranymi uczestnikami badania.

Ankieta badawcza zostanie skierowana do respondentów w dniu 25 kwietnia 2022, a każda gmina otrzyma indywidualny link do jej wypełnienia. Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 06 maja 2022 zgodnie z instrukcją.

Celem badania jest ustalenie poziomu zaangażowania gmin w powstawanie obywatelskich inicjatyw w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz zbadanie nastawienia przedstawicieli władzy wykonawczej samorządu gminnego do wytwarzania energii w instalacjach OZE. W ramach badań szczególny nacisk skierowany jest na poznanie stanu wiedzy, a także opinii  respondentów na temat spółdzielni energetycznych.

Na podstawie zgromadzonych danych, określimy w jaki sposób będzie możliwe zwiększenie poziomu zaangażowania gmin w  powstawanie obywatelskich inicjatyw w obszarze OZE i powstawanie nowych spółdzielni energetycznych.

Badania zostały sfinansowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (Minigrant doktorancki dec. nr 017/02/SNS/0015, kierownik grantu: mgr Tomasz Marzec)

 

Badanie realizowane jest przez Zespół Badawczy, w skład którego wchodzą eksperci reprezentujący naszą organizację, a także Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.