Aktualności

Data dodania: 2011-01-07

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z materiałami merytorycznymi z debaty:

Jak wygrać najpoważniejszą wojnę w nowoczesnej Europie?
Polski sposób na derogację

27 stycznia 2011, godz. 11.00, Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Data dodania: 2010-11-05

W imieniu firmy Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. oraz Partnerstwa realizującego Projekt SYMBIOSIS – Transference of Innovative Solutions for CSR through multistakeholder management zapraszamy Państwa do udziału w podsumowującej konferencji zatytułowanej:

Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw
– strategie i narzędzia zaangażowania interesariuszy

Data dodania: 2010-11-04

Szanowni Państwo,

W imieniu Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, organizatora konferencji, pragniemy zaprosić Państwa do zapoznania się z materiałami merytorycznymi z VI Międzynarodowej Konferencji:

POWER RING 2010
Regionalny rynek energii Europy Środkowo-Wschodniej

20 grudnia 2010r., 8.30 - 13.00

Data dodania: 2010-10-28

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić Państwa do udziału w debacie:

Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej
18 listopada 2010 (czwartek), godz. 11.00,
Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Data dodania: 2010-09-01

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami merytorycznymi z debaty:

Mechanizmy i regulacje polskiego i europejskiego rynku energii elektrycznej
30 września 2010 (czwartek), godz. 11.00, siedziba Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa

Spotkanie poświęcone było kwestiom krajowego oraz europejskiego rynku energii elektrycznej.

Data dodania: 2010-06-23

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami merytorycznymi z realizacji seminarium:

Szanse realizacji Pakietu Klimatyczno – Energetycznego
(i konsekwencje niezrealizowania)

13 lipca 2010, godz. 11:00; Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Data dodania: 2010-04-20

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić Państwa do zapoznania się z materiałami merytorycznymi z debaty:

Energetyka w aspekcie regionalnym

11 maja 2010, godz. 11.00, Siedziba „Polityki”, ul. Słupecka 6, Warszawa

Data dodania: 2010-03-12

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami merytorycznymi z VI już edycji Międzynarodowej Konferencji:

Data dodania: 2010-02-25

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Efektywności ETA oraz Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji chcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z informacjami i materiałami merytorycznymi z niezwykle istotnej dla polskiej gospodarki debaty:

Data dodania: 2010-02-07

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Efektywności ETA oraz Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji chcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z materiałami merytorycznymi z niezwykle istotnej dla polskiej gospodarki debaty:

Strony