Spotkanie okrągłego stołu „ Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu – rola samorządów i organizacji pozarządowych w realizacji przyjętych celów”

W dniu 25 lutego w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone roli samorządów i organizacji pozarządowych w realizacji przyjętych celów KPEiK.

W spotkaniu udział wzięli przedstwieciele administracji rządowej - Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele samorządów oraz wybranych NGO. Naszą organizację podczas dyskusji eksperckich reprezentował  Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenia.

Celem spotkania okrągłego stołu, było omówienie projektu krajowego planu na rzecz klimatu i energii oraz roli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie w jego instytucjonalizacji i realizacji kluczowych założeń. 

Podczas spotkania omawiano takie kwestie jak:

  • Krajowe plany na rzecz energii i klimatu a Europejski Zielony Ład
  • Rola samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych w ich realizacji
  • Miasta i gminy liderami transformacji energetycznej – (lokalny Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu)
  • Finansowanie działań z zakresu łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich
  • Przykłady ścieżki transformacji energetycznej miasta (Bielsko-Biała)
  • Wpływ KPEiK na polityki (Sektor budownictwa, Sektor transportu, Sektor Rolnictwa)