Spółdzielnie energetyczne i klastry energii - lokalna energia dla lokalnych potrzeb. Konferencja podczas największych Targów OZE w Polsce - ENEX

W dniach 26 i 27 lutego odbywały się największe Targi OZE w Polsce z udziałem merytorycznym Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego podczas konferencji ENERGIA.PL.

ENERGIAPL - pt. "Magazyny energi w mikrosieciach i klastrach energetycznych"

Stowarzyszenie w gronie panelistów i uczestników poszczególnych debat reprezentował Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenia z prezentacją pt "Spółdzielnie energetyczne i klastry energii – lokalna energia dla lokalnych potrzeb"

Wśród panelistów udział wzięli także:

 • Barbara Adamska – ADM Poland,
 • Aleksandra Radwańska - Next Kraftwerke,
 • Urszula Kokościńska - KEZO,
 • Michał Siedlecki – Bank Ochrony Środowiska S.A,
 • Janusz Grądzki – Krajowa Izba Gospodarcza,
 • Janusz Kurpas – Energoprojekt-Katowice S.A.,
 • Przemysław Kałek – Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k,
 • Maciej Juźwik - PV Lab Sp. z o. o.
 • Adam Zalewski - GRIFFIN GROUP S.A. ENERGY sp. k.

Wśród zagadnień merytorycznych, poza tematyką zaprezentowana przez nasze Stowarzyszenie były m.in:

 • Magazyny energii w klastrach energii – zapisy ustawowe a rzeczywistość rynkowa. 
 • Wykorzystywanie magazynu energii j – aspekt prawno-regulacyjny w kontekście Pakietu Zimowego Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków
 • Jak inteligentne sterowanie tysiącami wytwórców i odbiorców energii wspomaga rozwój energii odnawialnych oraz bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego 
 • Współfinansowanie inwestycji ekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków NFOŚiGW
 • Wykorzystanie magazynów w elektromobilności – Smart Charge /Janusz Grądzki – Krajowa Izba Gospodarcza
 • Fotowoltaika najprężniej rozwijającą się gałęzią OZE - najczęściej popełniane błędy projektowe i wykonawcze

 

Rafał Czaja - Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego

 

Rafał Czaja - Stowarzyszenie, Urszula Kokosińska - KEZO, Michał Siedlecki - BOŚ Bank

Rafał Czaja - Stowarzyszenie, Urszula Kokosińska - KEZO, Michał Siedlecki - BOŚ Bank

Krajowa Izba Klastrów Energii - przyklad ekokonwersji realizowanej przez ZKlaster (Zgorzelecki Klaster Energii)

PV