Wyzwania stojące przed branżą ciepłowniczą w Polsce

DYREKTYWYA MCP
 
Dyrektywa MCP jest efektem prac regulacyjnych podjętych dla realizacji programu „Czyste powietrze dla Europy”, w którym wezwano instytucje unijne do działań na rzecz ograniczeni zanieczyszczeń ze średnich obiektów energetycznego spalania. Postanowienia Dyrektywy dotyczą źródeł o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1MW i mniejszej niż 50MW.
 
WYMAGANIA 
W Dyrektywie określone są wymagania dla średnich obiektów energetycznego spalania, w tym:
Objęcie obiektów pozwoleniami lub rejestracją
Dopuszczalne wielkości emisji
Wymagania dotyczące monitorowania emisji.
 
Wartości emisji jakie nie mogą zostać przekroczone:
Od 1 stycznia 2025 r. – dla istniejącego źródła o nominalnej mocy cielnej większej niż 5MW,
Od 1 stycznia 2030 r. – dla istniejącego źródła o nominalnej mocy cieplnej nie większej niż 5MW
 
JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?
Mimo że 2025 wydaje się być odległą datą już teraz należy podjąć działania dotyczące strategii i dostosowania przedsiębiorstwa do wymagań dyrektywy. Analiza pracy źródła oraz wariantów modernizacji dostosowujących jednostkę do wymogów dyrektywy to elementy, które pozwolą na podjęcie przemyślanej decyzji oraz zbudowanie odpowiedniego harmonogramu działań. 
 
Zapraszamy do kontaktu: