Platform for Coal Regions in Transition - spotkania w ramach dialogu transgranicznego (Polska - Niemcy) ważnym elementem sprawiedliwej transformacji energetycznej

Drezno, 19 lutego 2020

Dialog prowadzony ze stroną niemiecką ma na celu nawiązanie ścisłej współpracy między dwoma sąsiadującymi regionami (Saksonia i Dolny Śląsk. Uczestnikami spotkania byli m.in. przedstawiciele Komitetu Transformacji Regionu Turoszowa, Zgorzeleckiego Klastra Energii Odnawialnej (ZKlaster), naszej organizacji oraz niemieckiego klastra Energy Saxony. 

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że prace obu stron powinny być komplementarne i prowadzić do intensyfikacji działań związanych z wdrażaniem nowoczesnych technologii,  a także z maksymalnym wspieraniem rozwoju lokalnych społeczności, w tym tworzeniem komfortowego i atrakcyjnego miejsca do życia. 

Aktualnie Komisja Europejska tworzy system zachęt oraz środków do przeprowadzenie niezbędnych zmian. Powstały w zeszłym roku, w ramach Klastra Zgorzleckiego, Komitet Transformacji Regionu Turoszowa, od kilku miesięcy bardzo intensywnie działa, przy współpracy z Komisją Europejską, na rzecz transformacji regionu, od zawsze bardzo silnie identyfikowanego z wydobyciem węgla brunatnego. Odbywa się to w ramach „Platform for Coal Regions in Transition”. Przedstawiciele Komitetu są aktywni nie tylko we współpracy z Komisją, w ramach grupy roboczej. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przyjął już 5 projektów transformacyjnych, które dotyczą samo-bilansowania energetycznego regionu, edukacji, a w szczególności tworzenia nowych kadr i rozwoju nowych źródeł energii – wskazał Albert Gryszczuk, Koordynator Komitetu Transformacji Regionu Turoszowa.

Priorytetem dla Dolnego Śląska jest stworzenie Strategii dla wszystkich Regionów Węglowych na terenie województwa. Powinny one zawierać sposoby na zarządzenie zmianą w zakresie energetyki, ale także zmianą społeczną i gospodarczą. Pozwoli to skorzystać ze środków, które będą przeznaczone na transformację. Warto zwrócić uwagę, że wsparcie jest tu bardziej skoncentrowane niż w innych wiodących programach. Środki mogą być przeznaczone jedynie na dywersyfikację działalności gospodarczej i rekonwersję oraz przekwalifikowanie pracowników i wsparcie w znalezieniu zatrudnienia, jak również na wsparcie dla produkcji czystej energii i ochrony środowiska. Następnym krokiem będzie zorganizowanie prezentacji osiągnieć Komitetu oraz planów dla regionu Zgorzelca i Bogatyni, w trakcie jesiennego spotkania grupy roboczej w Brukseli.

Jak przypomina Rafał Czaja, Prezes Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, platforma ta jest kluczową częścią inicjatywy dotyczącej transformacji regionów eksploatujących węgiel, stworzonej jako element pakietu "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków". Ma ona na celu zapewnienie regionom, w okresie przejściowym, pomocy technicznej i doradztwa dostosowanego do potrzeb regionów.