Planowanie energetyczne na poziomie samorządów jako niezbędny warunek rozwoju lokalnych inicjatyw energetycznych

W dniu 16 stycznia przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz AGH dotyczace planowania energetycznego na poziomie lokalnym. Wśrod zagadnień poruszano takie kwestia jak m.in:

 • konsekwencje wdrażania polityk europejskich dla polskich inicjatyw energetycznych
 • kierunki działań i praktyczne implikacje dla regionalnych i lokalnych interesariuszy energetyki rozproszonej
 • samorząd województwa a transformacja energetyczna - koordynacja planowania energetycznego na poziomie regionalnym
 • praktyczne aspekty współpracy OSD z lokalnymi inicjatywami energetycznymi (samorządy, spółdzielnie energetyczne, klastry energetyczne)

Wśród uczestników m.in.:

 • Andrzej Korpol, Dyrektor ds. Dystrybucji, Tauron Dystrybucja S.A.
 • Sławomir Kopeć, AGH
 • Olgierd Dziekoński, Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Rozwoju Gospodarczego
 • Mariusz Świąder, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • Zbigniew Rudnicki,  Kierownik Centrum Innowacji i Zarządzania Energią, Urząd Miasta Rzeszowa
 • Piotr Budzisz, Klaster "Żywiecka Energia Przyszłości"
 • Albert Gryszczuk, Zklaster
 • Rafał Czaja, Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego