Podsumowanie działalności merytorycznej Stowarzyszenia w roku 2019

Stowarzyszenie w roku 2019 we współdziałaniu z liderami rynkowymi, organizacjami eksperckimi oraz podmiotami naukowymi, skutecznie realizowało działania statutowe z zakresu  zwiększenia efektywności i konkurencyjności polskiej gospodarki, rozpoczynając ważne dyskusje eksperckie dot. wyzwań w zakresie transformacji energetycznej w Polsce.

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia, dziękując za dotychczasową współpracę w 2019 roku, już dzisiaj podejmujemy kolejne wyzwania eksperckie i komunikacyjne w roku 2020, przekazując w Państwa ręce podsumowanie naszej działaności w 2019 roku (dostępny pod adresem: biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl)

Rafał Czaja - Prezes Zarządu