Perspektywy nowych przyłączeń do sieci przesyłowej (Gaz)

W dniu 12 marca, w godz 9.00 - 16.00 w Warszawie (Centrum Konferencyjne West Gate, al. Jerozolimskie 92), odbędzie się nieodpłatna konferencja pt:

Perspektywy nowych przylączeń do sieci przesyłowej

Podczas konferencji prezentację pt. "INWESTYCJE GAZOWE W CIEPŁOWNICTWIE I ENERGETYCE"
obejmując: praktyczne doświadczenia z wdrażania rozwiązań gazowych" przedstawi:

Piotr Gołąb
Członek Rady Programowej ds. zrównoważonego ciepłownictwa,
Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego

Wydarzenie stanowi odpowiedź GAZ-SYSTEM na rosnące zainteresowanie wykorzystaniem gazu ziemnego w obszarach gospodarki takich jak energetyka, ciepłownictwo, przemysł. Uczestnictwo w tym spotkaniu pozwoli przedstawicielom firm  analizującym możliwość przyłączenia się do infrastruktury GAZ-SYSTEM, zdobyć kompleksowe informacje z zakresu procesu przyłączeniowego i warunków umożliwiających rozpoczęcie poboru gazu.

Serdecznie zapraszamy w imieniu własnym oraz organizatora:

więcej informacji