Aktualności

Data dodania: 2006-11-02

Zaproszenie

POWER RING
Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego
30 listopada - 1 grudnia 2006 r.
Muzeum Gazownictwa w Warszawie

Dobrze działający wspólny, europejski rynek jest najlepszą gwarancją bezpieczeństwa Polski – w wymiarze politycznym, gospodarczym i oczywiście energetycznym.

Data dodania: 2006-04-03

„BIAŁE CERTYFIKATY – wysoka efektywność zamiast nowych mocy”
5 kwietnia 2006r.  godz. 11.30-14.30, 
Hotel Polonia, Warszawa

Warto spojrzeć na polską energetykę okiem tego, dla kogo ta energetyka istnieje i działa – okiem klienta. Oceniając jej wysiłki na rzecz zaspokojenia potrzeb, odbiorca nie zwraca uwagi na stosowane przez energetykę narzędzia, ani na wypracowane przez politykę energetyczną rozwiązania. Odbiorcę-klienta-obywatela-wyborcę interesuje przede wszystkim rezultat a więc stosunek ceny do jakości produktu/usługi.

Debata jest efektem ogólnoeuropejskiej dyskusji nad efektami wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych (przyjęta przez Parlament Europejski w grudniu 2005 r.), z której wynika zobowiązanie do zmniejszenia zużycia energii (9% przez 9 lat). Chcemy poddać pod dyskusję rozwiązanie oparte na funkcjonowaniu instrumentu ekonomiczno-finansowego jakim jest wprowadzenie białych certyfikatów, co zapewni odpowiedni udział „negawatów”, czyli megawatów zaoszczędzonych, w europejskim (i polskim) bilansie mocy, z jednej strony, a z drugiej wyraźnie wpłynie na ograniczenie emisji CO2 i poprawę stanu środowiska naturalnego. Proponowane rozwiązanie jest możliwe do wdrożenia dzięki zastosowaniu efektów technologicznej rewolucji w sferze odczytu i szerzej w obszarze zdalnego zarządzania dystrybucją, odbiorem (DSM) i rozproszoną produkcją (DES).

Data dodania: 2006-01-21

Inteligentna dystrybucja – wsparcie dla rynku
31 stycznia 2006r. (wtorek),  godzina 11.30-14.30
Budynek Giełdy Papierów Wartościowych - sala Notowań
ul. Książęca 4, Warszawie

Debata będzie poświęcona kolejnemu ważkiemu zagadnieniu, które budzi ożywione dyskusje w sektorze energetycznym. Bez przeprowadzenia technologicznej rewolucji w sferze odczytu i szerzej w obszarze zdalnego zarządzania dystrybucją, odbiorem (DSM), rozproszoną produkcją (DES) nie jest możliwe przekształcenie naszej sztywnej hierarchicznej struktury w nowoczesną, dwukierunkową inteligentną, a co za tym idzie elastyczną i bezpieczną. Dla końcowego odbiorcy ważne jest, że bez takiej rewolucji rynek pozostanie martwym, papierowym tworem.

Debata będzie miała charakter forum dyskusyjnego nad możliwościami rozwoju rynku energii po jego pełnym otwarciu 1 lipca 2007 r. zgodnie z Dyrektywą 2003/54/EC.

 

Strony