„Świadomość młodzieży ze szkół średnich na temat kosztów funkcjonowania gospodarstw domowych” - NBP

Celem głównym projektu realizowanego w okresie październik 2021 - styczeń 2022 było podniesienie świadomości i wiedzy młodzieży ze szkół średnich (17-19 lat) na temat kosztów związanych z funkcjonowaniem gospodarstw domowych i ich udziałem w budżetach domowych. 
Cele szczegółowe projektu to:
 
Rozwinięcie samodzielności, innowacyjności i przedsiębiorczości w kierunku przygotowania młodego pokolenia do zakładania i prowadzenia gospodarstw domowych w sposób odpowiedzialny i bezpieczny pod względem finansowym.
 
Wzrost świadomości nauczycieli ze szkół średnich oraz decydentów i naukowców zajmujących się kwestiami edukacji ekonomicznej na temat stanu wiedzy uczniów szkół średnich o roli i znaczeniu kosztów związanych z funkcjonowaniem gospodarstw domowych dla funkcjonowania poszczególnych gospodarstw domowych jak i społeczeństwa i gospodarki.
 
Poprawa wiedzy na temat finansowych uwarunkowań funkcjonowania gospodarstw domowych i upowszechnienie wiedzy na temat podstawowych kosztów funkcjonowania polskich gospodarstw domowych wśród odbiorców projektu - nauczycieli i uczniów szkół średnich.
 
DOKUMENTY PROJEKTOWE: