DEBATA 2012: Założenia do ustawy o strategicznych inwestycjach infrastrukturalnych