Zmiany w ustawie o efektywności energetycznej proponowane przez Ministerstwo Klimatu

W dniu  8 września 2020 odbyło się eksperckie spotkanie konsultacyjne dot. proponowanych zmian w Ustawie o efektywności Energetycznej oraz niektórych innych ustaw (proj. z dnia 19.08.2020 r.)

W spotkaniu (warsztat on-line) udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Klimatu odpowiedzialni za zagadnienia efektywności energetycznej w tym m.in. Dyr. Piotr Sprzączak, nasi przedstawiciele oraz przedstawiciele innych czołowych organizacji pro efektywnościowych.

Podczas spotaknia omówiono m.in.:

  • Głowne kierunki zmian,
  • Wprowadzone definicje,
  • Cel na lata 2021-2030,
  • Obowiązki sprawozdawcze.

Wnioski i uwagi ze spotkania zostaną przedstawione Ministerstwu Klimatu w formie zbiorczych uwag (m.in. FEWE, KAPE, NAPE, Stow. im. prof. Żmijewskiego).