Zielone certyfikaty - dla liderów branży OZE oraz odbiorców przemysłowych, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii

 

Mając na uwadze zmieniającą się sytuację w zakresie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności obszarze zielonych certyfikatów (ceny i perspektywy), postanowiliśmy wyjść naprzeciw zgłaszanym potrzebom realizując:

PROGNOZĘ CEN ZIELONYCH CERTYFIKATÓW W PERSPEKTYWIE KRÓTKO ORAZ ŚREDNIOTERMINOWEJ

Analiza opracowana jest w kluczowym dla rynku zielonych certyfikatów (dalej: „ZC”), tj. (rozporządzenie określające poziom obowiązku umarzania ZC na rok następny).

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt:

Rafał Czaja, mail: biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl, tel. 601 313 989