Zeroemisyjna Polska 2050 - prace nad rekomendacjami eksperckimi

Szanowni Państwo,
 
Jesteśmy w trakcie prac eksperckich w Projekcie "Zeroemisyjna Polska 2050", mających na celu wypracowanie rekomendacji (w ramach dedykowanych grup roboczych),  mających wskazać możliwe działania, jakie należy podjąć na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej w Polsce w perspektywie połowy wieku. 
 
Grupy robocze obejmują poniższe obszary:
  • Energetyka
  • Budownictwo
  • Rolnictwo i leśnictwo
  • Transport

Oficjalna, publiczna, prezentacja wyników prac została wstępnie zaplanowana przez lidera - WWF Polska na początek września br.