Zastosowanie OZE (Spółdzielnie energetyczne) w nowoczesnym rolnictwie i przetwórstwie. Jak Eko energetyka wpłynie na koszty i możliwości rozwoju branży?

W dniach 21-23 sierpnia odbędzie się największe w Europie wydarzenie poświęcone wyzwaniom w zakresie nowoczesnego rolnictwa - POTATO Poland 2020, obejmujące także wyzwania w zakrsie OZE (Spółdzielnie energetyczne).

Podczas wydarzenia w panelach eksperckich oraz dyskusjach w zakresie możliwości zastosowania OZE poprzez formę Spółdzielni energetycznych, naszą organizację reprezentować będzie Prezes - Rafał Czaja

Organizatorzy:

Ministerstwo Rolnictw i Rozwoju Wsi, Polska Federacja Ziemniaka, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Całośc wydarzenia dostepna na żywo na stronie https://potatopoland.com