Zaproszenie - Energetyka i zarządzanie kosztami w rolnictwie i przetwórstwie - Debata pod Patronatem Ministra Energii i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ZAPRASZAMY DO NIDZICY

24 Sierpnia 2019 r.

Debata/"Starcie merytoryczne" pt. "Energetyka i zarządzanie kosztami w rolnictwie i przetwórstwie - produkcja energii czy jej oszczędzanie?"

 

Patroni debaty:

W dniu 24 sierpnia przygotowujemy niezwykłe i kontrowersyjne "starcie" merytoryczne - produkcja energii czy jej oszczedzanie?.

Wyjątkowa debata odbędzie się podczas Konferencji i Targów organizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Boninie, Polską Federację Ziemnika przy wspołpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego.

Zgodnie z celem Stowarzyszenia i oczekiwaniami jego inicjatora śp prof. Krzysztofa Żmijewskiego, docieramy z tezami dot. efektywnej gospodarki do róznych środowisk, tak aby transformacja energetyczna realizowała sie w Polsce z uwzględnieniem naszych potrzeb rozwojowych, w tym potrzeb lokalnych.

Podczas debaty, a w tym przypadu w "starciu" merytorycznym wezmą eksperci związani z naszą organizacją:

  • dr Grzegorz Maśloch (SGH – Wydział Gospodarki Regionalnej i Finansowania) – produkcja energii
  • Krzysztof Jaszczyszyn (audytor BAE Sp. z o.o.) – oszczędzanie energii

Zakres merytoryczny:

Jak podkreślało kierownictwo Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – „kluczowym elementem rozwoju energetyki poza miastami jest maksymalne wykorzystanie lokalnie dostępnych surowców energetycznych”, dlatego tak ważne  zdaniem naszego Stowarzyszenia jest lokalne zrozumienie zachodzących procesów i budowanie świadomości społecznej, na co także chcemy odpowiadać podczas tegorocznych Krajowych Dni Ziemniaka.

Podczas dyskusji przewidujemy takie kwestie m.in jak:

  • energia, paliwa i zarządzanie kosztami w rolnictwie i przetwórstwie
  • efektywność energetyczna – co to oznacza w sektorze rolno-spozywczym?
  • zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, w tym większe wykorzystanie biopaliw i roli lokalnych inicjatyw (klastrów, spółdzielni energetycznych).
W trakcie trwania całego wydarzenia będziemy upowszechniać tezę, że racjonalne wykorzystanie paliw, energii odnawialnej czy lokalnych inicjatyw energetycznych może doskonale stymulować rozwój obszarów wiejskich, tak ważnych dla całej gospodarki.

O całości wydarzenia tutaj