Za nami konferencja - "Spółdzielnie energetyczne - szansa na niezależność energetyczną obszarów wiejskich"

"Spółdzielnie energetyczne -  szansa na niezależność energetyczną obszarów wiejskich"

 

 

W dniu 16 października, w Sali pod Kopułą, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, odbyło się wydarzenie realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcie Rolnictwa. Udział w nim wzięli przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych, a sama konferencja była inauguracją działań na rzecz rozwoju Spółdzielni Energetycznych w Polsce.

Podczas wydarzenia m.in. Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR, Pan Wojciech Kędzia przybliżył m.in. kwestie dot. poprawy konkurencyjności rolnictwa i jakości życia na obszarach wiejskich, a Zastępca Dyrektora Dep. Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedsawił szczegółowo zmiany wprowadzone do Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii dot. Społdzielni Energetycznych. Ze strony naszej organizacji, Prezes Stowarzyszenia - Rafał Czaja wraz z członkiem Rady Programowej Grzegorzem Maślochem przedstawili zagadnienia dot. wymiaru społecznego i ekonomicznego zwiazanego ze Społdzielniami Energetycznymi. Podczas wystąpnienia podkreślili wagę transformacji energetycznej na obszarach wiejskich i konieczność kierowania korzyści płynących ze zmianiającego się modelu produkcji energii (mikroenergetyka) do społeczności lokalnych.

Konferencja była też okazją do rozpoczęcia formalnej współpracy (podpisanie porozumienia o wspołpracy)  pomiędzy Federacją "Polski Ziemniak" zrzeszającą już ponad 1 500 gospodarstwa rolnych , a naszym Stowarzyszeniem.
Zakres współpracy to m.in. promocja wysoko-efektywnego rolnictwa, realizacja działań wdrożeniowych w zakresie energetyki odnawialnej w sektorze rolno spożywczym czy uruchomienia inicjatyw na rzecz Spółdzielni Energetycznych na obszarach reprezentowanych przez członków Federacji.  

Wojciech Kędzia - Zastępca Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR

Jarosław Wiśniewski - Zastępca Dyrektora Dep. Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Grzegorz Abramek - Krajowa Rada Spółdzielcza

Rafał Czaja - Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz efektywnośći im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego

 

PREZENTACJA STOWARZYSZENIA