Z pokorą do energii

W dniu 31 maja zorganizowaliśmy debatę pt. „Elektromobilność i wizjonerskie sposoby pozyskiwania energii” podczas III Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej.

Jak podkreslają organizatorzy Kongresu, debata okazała się energetyczna jak przystało na zaproponowany przez nas temat, a odbiorcy (także spoza branży energetycznej) docenili przystępność omawianych kwestii. Punktem wyjścia do dyskusji było wskazanie faktu, iż wyczerpują się już zasoby kopalne wykorzystywane w energetyce, dlatego konieczne poszukiwanie rozwiązań alternatywnych, aby "nowa energia" była przyjazna środowisku oraz dostępna.

 

Paneliści w swoich wypowiedziach podkreślali, że tylko wspólne działanie różnych środowisk (m.in. nauka, przemysł, administracja rzadowa) może przynieść sukces, a kierunek w stronę wykorzystywania odnawialnych źródeł energii jest zasadny.

   

Od lewej: Rafał Czaja - Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, Michał Bar – ekspert Stowarzyszenia, Prezes Zarządu BAE, Tomasz Bieńkowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia PFZ, Krzysztof Mik – ekspert Centrum Badawczego PAN, Włodzimierz Ehrenhalt – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Energii Odnawialnej. 

więcej