XI Festiwal Ekoenergetyki w Opolu pod patronatem Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego

Zapraszamy na XI Festiwal Ekoenergetyki w Opolu

Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki "Zielony Feniks" już po raz jedenasty zaprasza do uczestnictwa w Ogólnopolskim Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu w dniach 10 - 11 października 2019

Jest to jedna z największych, ogólnopolskich imprez poświęconych szerokorozumianej ekoenergetyce (OZE, budownictwo energooszczędne, efektywność energetyczna, ekomotoryzacja itd.), która w pierwszych pięciu latach organizowana była przez Fundację na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks”. Obecnie do inicjatywy dołącza się PZM włączając zagadnienia dot. ekomotoryzacji (alternatywne napędy i paliwa, technologie energooszczędne, proekologiczne rozwiązania organizacyjne, infrastrukturalne itp.). 

Szczególnym elementem Festiwalu jest gala wręczenia, chyba najstarszej w Polsce statuetki, w obszarze ekoenergetyki, i wyróżnień „Zielonego Feniksa”. Jest ona przyznawana w trzech kategoriach: za wdrożone projekty i technologie, badania naukowe oraz popularyzację idei ekoenergetyki. Jednym z laureatów był. śp. prof. Krzysztof Żmijewski (2013 r.)

Celem projektu jest popularyzacja idei ekoenergetyki, budowanie wiedzy i kompetencji w jej wdrażaniu, wymiana doświadczeń i technologii, kontaktowanie środowisk „nauka-biznes-inwestor” ze szczególnym, zwłaszcza w ostatnich latach, uwzględnieniem zainteresowań samorządów i prosumentów.

W tegoroczej edycji naszą organizację 

w panelach dyskusyjnych dot. energetyki prosumenckiej oraz Spółdzielni Energetycznych:

„Rola OZE w zrównoważonej infrastrukturze”, "Prezentacja „dobrych praktyk” samorządowych w obszarze ekoenergetyki

reprezentować będą:

  • Rafał Czaja - Prezes Zarządu Stowarzyszenia
  • dr Grzegorz Maśloch - Członek Rady Programowej Stowarzyszenia/SGH

więcej informacji na stronie organizatora

ZIELONY FENIKS