Wydawnictwo PSE SA - Elektroenergetyka współczesność i rozwój. Polecamy "Krajowe i europejskie ramy prawne energetyki rozproszonej – podobieństwa, różnice, problemy regulacyjne"

Autorzy-Janusz Kowalczyk oraz Łukasz Kowalski z Departamentu Przesyłu PSE SA analizują definicje i przepisy materialne regulujące tworzenie i funkcjonowanie róznych form organizacyjnych energetyki rozproszonej. Autorzy identyfikują możliwe problemy i przeszkody regulacyjne w rozwoju inicjatyw, które zdecydują się uzyskać jeden z czterech omawianych w artykule statusów.