Współpraca Stowarzyszenia i Krajowej Rady Spółdzielczej na rzecz rozwoju spółdzielni energetycznych w Polsce

Inicjatywa nawiązania bliższej współpracy pomiędzy organizacjami, jest konsekwencją podejmowanych aktywności Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni energetycznych zarówno w zakresie kierunków legislacyjnych jak i warunków ich dzialania w Polsce.

                    

                                            

W ramach współpracy obie organizacje stawiają sobie za cel rozwój ruchu społdzielczego w zakresie lokalnej energetyki i aktywne działania na rzecz optymalnego funkcjonowania Spółdzielni energetycznych w Polsce.

Jak podkreśa Rafał Czaja - Prezes Zarzadu Stowarzyszenia w swojej wypowiedzi dla miesięcznika Krajowej Rady Spółdzilczej: "Podmioty, które będą umiały współpracować, współinwestować i współdzielić pewne zasoby wygrają na rynku energii odnawialnej. Formuły współdziałania chcielibyśmy więc wypracować wspólnie z przedstawicielami działających już spółdzielni różnych branż, gdyż mają znakomite doświadczenia we wzajemnej współpracy. Spółdzielnie energetyczne, które na naszym rynku zaczną powstawać, powinny opierać się nie tylko na dobrych przepisach prawa, ale także na doświadczeniu spółdzielców - zarówno z Polski, jak i z krajów zachodnich".

www.spoldzielnia-energetyczna.pl