Wspólne działania Stowarzyszenia z Krajowa Radą Spółdzielczą

Z przyjemnością rozwijamy naszą współpracę ze Stowarzyszeniem - podkreśla Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej dr inż. Mieczysław Grodzki, wskazując ze Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego jest jedynym niezależnym NGO, który tak aktywnie promuje spółdzielczość energetyczną w Polsce i wspólnie z KRS wypracowuje rozwiązania w tym zakresie.


Prezes KRS - dr inż. Mieczysław Grodzi - fot. KRS

Wywiad z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia - Rafałem Czają oraz Dyrektorem dr inż. Grzegorzem Maślochem ukaże się w najbliższym wydaniu miesięcznika Krajowej Rady Spółdzielczej.

Nasi eksperci przeprowadzili specjalne bezpłatne szkolenie dla spółdzielców Krajowej Rady Spółdzielczej, które odbyło się w dniach 10 -11 stycznia 2024 r., w ramach projektu międzynarodowego KRS - ICAO (International Co-operative Agricultural Organisation). Tematem szkolenia był Rozwój spółdzielczości rolniczej oraz energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich w Polsce poprzez uznane organizacje producentów i spółdzielnie energetyczne. W ramach projektu KRS-ICAO, zespół Stowarzyszenia opracował także specjalny poradnik dla działających już spółdzielców (m.in. rolnych)


Od lewej - Arkadiusz Mikołajczyk, Grzegorz Maśloch, Rafał Czaja - fot. Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego