Wpływ gospodarki o obiegu zamkniętym na rozwój społeczno-gospodarczy regionów

Zagadnienia związane z transformacją naszej gospodarki, od początku działaności Stowarzyszenia (od 2006 r.) znajdują się  w obszarze naszych aktywności statutowych.

Z uwagi na ten fakt Zarząd w porozumieniu z Radą Programową podjał decyzję o aktywnym włączeniu się do badań w projekcie:

Opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki
o obiegu zamkniętym oraz wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym na rozwój społeczno-gospodarczy
na poziomie regionów i gospodarki narodowej

Liderem projektu jest Ministerstwo Rozwoju, a w projekcie uczestniczą ponadto:

  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK)
  • Głównym Urzędem Statystycznym

Celem projektu jest opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę: 

  • Postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie regionalnym i krajowym

Projekt jest elementem strategicznego programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.

Jesteśmy przekonani, że nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie będą wartościowe w wypracowaniu ostatecznych narzędzi projektowych i wniosków strategicznych.