Wideo podsumowanie (Kluczowe tezy) - AREOPAG Energetyki Odnawialnej-2020