WEBINARIUM dot. wyzwań dla systemu energetycznego oraz energetyki 4.0

Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich już w maju przygotowują wyjątkowe WEBINARIUM dot. wyzwań dla systemu energetycznego oraz energetyki 4.0.

Jednymi z poruszanych zagadnień będą m.in.:

  • Wyzwania dot. sieci elektroenergetycznych i możliwości ich stopniowego podporządkowywania logice sieci informatycznych.

Panelistą i gościem specjalnym naszego Webinarium będzie:

  • dr inż. Wojciech Myślecki, Przewodniczący Zespołu ds. Nowoczesnych Technologii w Energetyce NCBiR

Zaproszenia do udziału w Webinarium zostaną skierowane poprzez nasz Specjalny Newsletter.