VI edycja AREOPAG Energetyki Odnawialnej 2023 - ZAPROSZENIE

Kontynuując nasze działania mające na celu budowę zrozumienia społecznego dla zachodzącego procesu transformacji w kierunku nisko- i zeroemisyjnych źródeł oraz niezbędnych inwestycji w tym zakresie, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w VI edycji konferencji AREOPAG ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 2023

19 grudnia 2023 r. 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 128, BUD. C

Patronat Honorowy:

PARTNERZY KONFERENCJI
 
 
 
AGENDA 2023
 
9:30 – 10:00 UROCZYSTE OTWARCIE 
 
10:00 – 11:30 Sesja I
WYZWANIA I NOWE PERSPEKTYWY W ROZWOJU SEKTORA OZE
 
Aktualizacja czy głęboka rewizja Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. – kierunki i zakres zmian
Ile wiatru offshore, a ile onshore w 2030, 2040 i 2050?
Oczekiwane kierunki zmian otoczenia regulacyjnego sektora OZE 
Ograniczenie konkurencji rynkowej i perspektywa sektora finansowego – stagnacja na rynku umów PPA i gwarancji pochodzenia a rekomendacja Rady UE w zakresie wydłużenia mechanizmu limitu ceny
Źródła finansowania i gotowość łańcucha dostaw do realizacji inwestycji sieciowych
 
11:30 – 11.45 PRZERWA
 
11:45 – 13.15 Sesja II 
ABSORPCJA NOWYCH MOCY WYTWÓRCZYCH I ICH INTEGRACJA W KSE
 
Rynkowe i nierynkowe narzędzia efektywnej absorpcji nowych mocy OZE (ceny ujemne, SSE/Dyrektywa RED III, cable pooling, energy storage, DSR)
Potencjał instalacji hybrydowych i magazynów energii do świadczenia usług systemowych
Ile słońca, a ile wiatru w mixie energetycznym? 
Sector coupling odpowiedzią na wyzwania rosnącej generacji z OZE?
 
13:15 – 13.30 PRZERWA
 
14:30 – 15.00 Sesja III
LOKALNY WYMIAR TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ – Energetyka Obywatelska
 
Społeczności energetyczne – kierunki zmian na rynku OZE i rola poszczególnych technologii
Finansowanie spółdzielczych projektów OZE
Znaczenie energetyki obywatelskiej dla rozwoju lokalnego
Rola JST, nauki oraz organizacji pozarządowych w kreowaniu lokalnej transformacji energetycznej
 
15.00-16.00
Poczęstunek w formie wigilijnej
 
Wśród zaproszonych Panelistów w poszczególnych sesjach m.in.:
 • prof. Piotr Wachowiak - JM Rektor SGH
 • Paulina Hennig - Kloska - Minister Klimatu i Środowiska
 • Maciej Żywno - Wicemarszałek Senatu RP
 • Rafał Gawin –  Urząd Regulacji Energetyki
 • Tomasz Sikorski -  PSE SA
 • Władysław Ortyl - Marszałek woj. Podkarpackiego/Andrzej Kulig - Koordynator ds. Środowiska w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
 • Łukasz Tomaszewski - Dyrektor dep. Odnawialnych Źródeł Energi, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Stanisław Szultka - Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • prof. Jacek Sierak – Szkoła Główna Handlowa
 • Holger Gallas - Sevivon
 • Peter Endrody - GBC Solino
 • Paweł Strzałkowski - Dyrektor Battery Energy Storage, HUAWEI 
 • dr Grzegorz Maśloch -  Szkoła Główna Handlowa
 • dr Krzysztof Księżopolski - Szkoła Głowna Handlowa,
 • Grzegorz Nowaczewski - Prezes Zarządu VPP
 • Sebastian Kwapuliński - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Energii Odnawialnej
 • Albert Gryszczuk – Prezes Zarządu Krajowa Izba Klastrów Energii
 • Bogusław Regulski - Wiceprezes Zarządu IGCP

Wydarzenie jak corocznie jest nieodpłatne dla uczestników

UWAGA w dniu 15 grudnia o godzinie 14.00 rejestracja została już zakończona