Uznany ekspert prof. Piotr Ostrowski (Politechnika Śląska) dołącza do grona członków Rady Programowej i ekspertów Stowarzyszenia

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 15 czerwca do grona członków Rady Programowej Stowarzyszenia i grona ekspertów współdziałających z naszą organizacją dołączył dr hab. inż. Piotr Paweł Ostrowski, profesor Politechniki Śląskiej

Prof. Piotr Paweł Ostrowski (Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych) to uznany ekspert w dziedzinie nauk technicznych, budowy i eksploatacji maszyn oraz energetyki. Profesor ma na swoim koncie współudział w realizacji kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych oraz współpracę z przemysłem z zakresu wdrażania projektów,  co przekłada się na 175 uruchomianych instalacji, urządzeń oraz maszyn w branży technologicznej. Jest związany z PROFIBUS PNO Polska - Oddział PROFIBUS International, od 2004 roku jako Wiceprezes Zarządu

Za dotychczasową pracę został uhonorowany licznymi odznaczeniami m.in. Medalem Zasłużony dla Politechniki Śląskiej, Medalem Edukacji Narodowej,  Nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki; Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Ministra Środowiska  oraz  nagrodami JM Rektora Politechniki Śląskiej.