Uwaga - Przedsiębiorcy branży Odnawialnych Źródeł Energii (system aukcyjny - przedłużenie terminu)

Jak informowaliśmy, skierowaliśmy stosowne pismo do Pana Ministra Ireneusza Zyski, w sprawie wydłużenia terminów obowiązujących wytwórców w ramach systemu aukcyjnego.

Z uwagi na istotę sytuacji, jako organizacja ekspercka, rekomendujemy także aby przedsiębiorcy kierowali swoje stanowisko do Pełnomocnika Rządu ds. OZE, Ministra Ireneusza Zyski.
 
Prosimy o kierowanie pism w wersji elektronicznej na adres:
 
 
z ewentualną kopią do nas: