Transformacja energetyczna – w jaki sposób wprowadzić ulepszenia w zakładzie?

W dniu 3 września na łamach wydawnictwa Służby Utrzymania Ruchu, pisma o charakterze informacyjnym, obejmującym studia przypadków, praktyczne porady i trafnie dobraną tematykę specjalistyczną, ukazał się artykuł autorstwa mgr inż. Jakuba Wlodarczyka - eksperta Stowarzyszenia oraz dyrektora BGEC Sp. z o.o., pt. "Transformacja energetyczna – w jaki sposób wprowadzić ulepszenia w zakładzie?"

"Zmiany mają polegać na zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawie efektywności energetycznej procesów realizowanych w różnych gałęziach gospodarki, w celu m.in. redukcji tzw. śladu węglowego, a tym samym poprawy konkurencyjności podmiotów oraz oferowanych finalnych produktów. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej ma przekształcić gospodarkę w nowoczesną i bardziej konkurencyjną, która będzie działała w sposób odpowiedzialny i miała minimalny wpływ na środowisko. Realizacja planów Europejskiego Zielonego Ładu ma zapewnić w 2050 r. zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto. Kierunki polityki europejskiej nie pozostaną więc bez wpływu na przemysł."

więcej