Świadomość młodzieży ze szkół średnich na temat kosztów funkcjonowania gospodarstw domowych - Projekt edukacyjny NBP

W dniu 13 stycznia, gościliśmy ponownie z naszym projektem edukacyjny NBP - "Świadomość młodzieży ze szkół średnich na temat kosztów funkcjonowania gospodarstw domowych"., tym razem w szkole średniej we Włoszczowie. Na sali obecne było 6 klas,  a łącznie prawie 80 uczniów.

Dziękujemy Dyrekcji oraz nauczycielom prowadzącym za zaproszenie oraz możliwość przeprowadzenia warsztatów.

 

 

 

Cele szczegółowe projektu:

  • Rozwinięcie samodzielności, innowacyjności i przedsiębiorczości w kierunku przygotowania młodego pokolenia do zakładania i prowadzenia gospodarstw domowych w sposób odpowiedzialny i bezpieczny pod względem finansowym.
  • Wzrost świadomości  nauczycieli ze szkół średnich oraz decydentów i naukowców zajmujących się kwestiami edukacji ekonomicznej na temat stanu wiedzy uczniów szkół średnich o roli i znaczeniu kosztów związanych z funkcjonowaniem gospodarstw domowych dla funkcjonowania poszczególnych gospodarstw domowych jak i społeczeństwa i gospodarki.
  • Poprawa wiedzy na temat finansowych uwarunkowań funkcjonowania gospodarstw domowych i upowszechnienie wiedzy na temat podstawowych kosztów funkcjonowania polskich gospodarstw domowych wśród odbiorców projektu - nauczycieli i uczniów szkół średnich.