Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej (gospodarka odpadami oraz menedżer samorządu terytorialnego)

Szanowni Państwo,
 
W imieniu prof. Zbigniewa Grzymały oraz dr Grzegorza Maślocha - członka Rady Programowej naszej organizacji (Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w dedykowanych studiach podyplomowych:
 
Kolegium Zarządzania i finansów
 
pt.
 
Zarządzania Gospodarką Odpadami
Menedżerów Samorządu Terytorialnego
 
PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ODPADAMI
Celem Podyplomowych Studiów Zarządzania Gospodarką Odpadami jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania gospodarki odpadami – ze szczególnym uwzględnieniem aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych.
Uczestnicy wykorzystają zdobyte kompetencje podczas kierowania przedsiębiorstwem gospodarki odpadami, współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z sektorem publicznym i prywatnym współpracującym z gospodarką odpadową i związaną z ochroną środowiska. 
 
PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Celem Podyplomowych Studiów Menedżerów Samorządu Terytorialnego jest przekazanie studentom nowoczesnej wiedzy o mechanizmach funkcjonowania i rozwoju jednostek terytorialnych oraz o metodach i technikach zarządzania nimi w warunkach dynamicznych przemian społeczno-gospodarczych w globalizującym się świecie. 
Uczestnicy wykorzystają zdobyte kompetencje podczas kierowania jednostkami samorządu terytorialnego oraz współpracą z sektorem publicznym i prywatnym współpracującym z jednostkami samorządu terytorialnego.
 
 
Rekrutacja na studia już trwa!
 
Zajęcia na studiach rozpoczną się w listopadzie 2020 r.
 
Więcej informacji na temat studiów znajdą Państwo na stronie Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH: www.sgh.waw.pl/keifst
Szczegółowych informacji udziela także Pani Wioletta Krasuska–Wojtkowska (tel. 502-085-703, wkrasu@sgh.waw.pl )