Stowarzyszenie podczas VI Euroregionalnej konferencji "Samorządność, Spółdzielczość, Przedsiębiorczość – czyli o sztuce obywatelskiego samostanowienia"

W dniu 4 kwietnia Natalia Aleksiejuk, Rafał Czaja, Grzegorz Maśloch - przedstawiciele Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego wzięli merytoryczny udział w dyskusjach i prezentacjach podczas VI Euroregionalnej Konferencji Naukowej „Samorządność, Spółdzielczość, Przedsiębiorczość – czyli o sztuce obywatelskiego samostanowienia. Wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne. Między teorią a praktyką”

Fot. Uniwersytet Rzeszowski (od lewej. Natalia Aleksiejuk, Łukasz Mroczyński-Szmaj, Grzegorz Maśloch, Rafał Czaja, Jerzy Borcz)

Konferencja odbyła się w sali audytoryjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, z udziałem przedstawicieli kierownictwa Urzędu Marszałkowskiego, lokalnych samorządów, świata nauki. Konferencja wpisuje się w dwa cykle naukowo-badawcze realizowane wcześniej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Fot. Uniwersytet Rzeszowski (od lewej. Grzegorz Maśloch, Rafał Czaja)


Fot. Uniwersytet Rzeszowski

W swoich wystąpieniach przedstawiciele Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego podkreślali wybrane obszary lokalnej transformacji energetycznej, wskazując wymiar ekonomiczny, społeczny oraz techniczny.  Główny panel dyskusyjny z udziałem Stowarzyszenia prowadził ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, który wyraził ogromne zainteresowanie promowaną przez Stowarzyszenie ideą budowy lokalnych wspólnot, które leżą u podstaw każdego cywilizowanego społeczeństwa. Wyraził także nadzieję, że idee spółdzielczości, które w okresie międzywojennym przyczyniły się do rozwoju II Rzeczypospolitej - pomimo ponurego okresu komunizmu gdzie zwłaszcza na obszarach wiejskich idea spółdzielczości była wypaczona - uda się wrócić do powszechnego pozytywnego odbioru spółdzielczości, w tym także w obszarze energetyki.

Wystąpienie wpisało się także w cele Projektu "Life Podkarpackie", w którym Stowarzyszenie jest ekspercko i jako współbeneficjent zaangażowane, moderując zagadnienia transformacji energetycznej dla całego regionu.

Tym razem przedmiotem dyskusji była problematyka, wprowadzająca nowe zagadnienia, istotne w wymiarze lokalnym, jak chociażby transformacja energetyczna, zmiany klimatyczne, czy interdyscyplinarnego podejścia do nadchodzących wyzwań. 

W obecnych czasach, po pandemii Covid-19, w dobie trwających działań wojennych na Ukrainie, wobec rosnących cen dóbr konsumpcyjnych, nośników energii, wraca pytanie o pożądany model przedsiębiorczości i ujęciu kwestii ekonomii społecznej (np. lokalna energetyka).

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. Elżbieta Dynia
prof. dr hab. Bernadetta Fuchs
prof. Mustafa Avci, Anadolu University, (Turcja)
dr hab. Dominik Bierecki, prof. UP w Słupsku
prof. Angelo Viglianisi Ferraro dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria (Włochy)
dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL
doc. JUDr. Regina Hučková, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Słowacja)
dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG
dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR
dr hab. Eugeniusz Moczuk, prof. PRz
dr hab. Tomasz Długosz, prof. UJ
dr hab. Jan Olszewski, prof. UR
dr hab. Beata Stępień-Załucka, prof. UR
dr hab. Piotr Szreniawski, prof. UMCS
dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR
dr hab. Roman Uliasz, prof. UR
dr Piotr Pałka, prof. SANS w Sopocie
dr Krzysztof Buczek
dr Elżbieta Małecka
dr Rafał Polak
dr Kamil Szpyt
dr Paweł Wais