Stanowisko Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, w sprawie konsekwencji epidemii koronowirusa dla rynku OZE

W dniu 13 marca 2020 r., skierowaliśmy do Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Pana Ministra Ireneusza Zyski, Wiceministra Klimatu nasze Stanowisko dot. możliwych konsekwencji epidemii koronawirusa dla rynku OZE (łańcuchy dostaw, terminy wynikające z aukcji OZE)

poniżej całość