Stanowisko Stowarzyszenia dot. projektu nowelizacji prawa energetycznego

W dniu 23 czerwca 2021 r., w trybie konsultacji społecznych nasza organizacja przekazała Stanowisko dot. projektu nowelizacji prawa energetycznego do Ministerstwa Klimatu.

W naszym stanowisku odnieśliśmy się do poniższych obszarów:

  • Obywatelskie społeczności energetyczne oraz prosument energii odnawialnej 
  • Mechanizm nierynkowego ograniczania wytwarzania energii w instalacjach OZE
  • Linia bezposrednia
  • Magazynowanie energii/systemy wsparcia

​Stanowisko nasze dostepne jest drogą mailową. Prosimy o kontakt na adres: biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl